KDO JSME

PARALELNÍ LÉKAŘSKÁ KOMORA – POŘADATEL – Paralelní lékařská komora (PLK) je názorová platforma řádných členů ČLK, kteří mají na problematiku covid-19 odlišný názor než prezident ČLK Kubek a někteří další lékaři. Cílem platformy je vrátit do medicíny diskuzi, která aktuálně chybí.
Základními otázkami, o nichž je třeba vést odbornou diskuzi, jsou plošné a povinné očkování proti covid-19, očkování dětí a ukončení diskriminace neočkovaných jakožto nástroje nátlaku na podstoupení očkování. Vedení ČLK zatím diskuzi nepřipustilo, a tak se lékaři v chladném počasí scházejí venku před Lékařským domem a vyzývají své názorové oponenty k diskuzi. Logickým pokračováním těchto setkání je aktuální konference CoronaDuel 2022.
NADAČNÍ FOND SVĚDOMÍ NÁRODA – ORGANIZÁTOR A MEDIÁLNÍ PARTNER – Jsme nezávislé médium, jehož cílem je vyvažovat jednostranné informace linoucí se z oficiálních míst a médií. Řídíme se přísnými etickými pravidly získávání a ověřování informací.
Medializujeme příběhy lidí zasažených vládními a vůbec politickými opatřeními v souvislosti s covid-19 a jinými agendami. Přínášíme fakta o činech a kauzách veřejně činných osob, zodpovědných za situaci v zemi.
Organizujeme vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost za účelem udržení a šíření hodnot otevřené demokratické společnosti.